Investičný splátkový úver

Úver na financovanie dlhodobejších zámerov:

 • umožní vám získať finančné prostriedky na financovanie vašich plánov potrebných na rozvoj vašej firmy, rozšírenie vašej podnikateľskej činnosti,
 • dlhšia lehota splatnosti úveru,
 • plán čerpania nastavený podľa vašich požiadaviek,
 • splátkový kalendár „ušitý” na mieru.

Investičný splátkový úver

 • úverom môžete financovať Vaše dlhodobejšie zámery – kúpa alebo výstavba vlastnej nehnuteľnosti, kúpa stroja, rekonštrukcia a modernizácia výrobných zariadení,
 • získaním úveru si môžete kúpiť podielové účasti a akcie,
 • poskytneme vám ho v menách: EUR, USD, CZK, GBP, PLN, HUF, CHF,
 • úver čerpáte podľa svojich potrieb,
 • sledujeme účel použitia úveru,
 • výhodný úrok nastavíme presne na vašu firmu,
 • splátkový kalendár vám „ušijeme” na mieru,
 • splácať môžete aj dlhodobo – až 10 rokov,
 • informácie o úvere môžete získať aj cez elektronické bankovníctvo.

Ako získať úver?

Predložíte najmä tieto dokumenty:

 • žiadosť o úver s doplňujúcimi informáciami k finančným výkazom – CRP (Credit Request Package),
 • finančné výkazy a daňové priznania za posledné dve ukončené obdobia,
 • finančné výkazy za priebežné obdobie,
 • doklad osvedčujúci existenciu,
 • doklady k zabezpečeniu a iné.

Podmienky na získanie úveru sú najmä:

 • tržby nad 1 mil. EUR ročne,
 • žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a iným finančným inštitúciám,
 • akceptovateľné kritériá na základe finančnej analýzy,
 • prípadne ďalšie podmienky banky.