Investičný splátkový úver

Úver na financovanie dlhodobejších zámerov:

  • umožní vám získať finančné prostriedky na financovanie vašich plánov potrebných na rozvoj vašej firmy, rozšírenie vašej podnikateľskej činnosti,
  • dlhšia lehota splatnosti úveru,
  • plán čerpania nastavený podľa vašich požiadaviek,
  • splátkový kalendár „ušitý” na mieru.

Investičný splátkový úver