Kontokorentný úver

Úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte:

  • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow,
  • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky,
  • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov,
  • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet,
  • splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa jeho konečnej splatnosti.

Výhody kontokorentného úveru

Súvisiace produkty