Kontokorentný úver

Úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte:

 • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow,
 • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky,
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov,
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet,
 • splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa jeho konečnej splatnosti.

Výhody kontokorentného úveru

 • úver vám poskytneme formou povoleného debetu k bežnému účtu a môžete ho okamžite použiť na financovanie vašich prevádzkových potrieb,
 • čerpáte kedykoľvek až do výšky stanoveného povoleného debetu
  platného po celé obdobie platnosti úveru alebo vám nastavíme čerpania
  do rôznej výšky v stanovených obdobiach (zohľadníme vašu sezónnosť),
 • nepotrebujete preukazovať účel použitia úveru,
 • nemusíte navštíviť banku, finančné prostriedky môžete čerpať aj prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • poskytneme vám ho na obdobie 1 roka s možnosťou požiadať o jeho opätovné poskytnutie.

Súvisiace produkty