Nový grantový program pre základné školy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola, ktorého cieľom je podporiť rôzne inovatívne metódy počas formálneho vyučovania na základných školách, ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov.

Hlavnými oblasťami podpory sú finančné vzdelávanie a inovatívne metódy vyučovania.

O grant sa môžu uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v SR,
a s právnou subjektivitou, a to prostredníctvom elektronickej podateľne
v termíne od 1. 4. do 28. 4. 2017 do 13.00 h.

V pilotnom ročníku nadácia prerozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 60 tisíc eur.

Na tomto linku nájdete celú grantovú výzvu.