Inovatívna základná škola

Nový grantový program pre základné školy na podporu finančného vzdelávania a inovatívnych vzdelávacích metód. Celková suma na prerozdelenie je 60 000 eur.

Nadácia Slovenskej sporiteľne dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku. Ďalším cieľom v oblasti vzdelávania je podporovať rôzne inovatívne metódy výučby na základných školách, ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov.  

Nový grantový program Inovatívna základná škola je určený pre štátne, cirkevné aj súkromné základné školy. Naším cieľom je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti a inovatívny prístup vo vzdelávaní.

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí medzi projekty sumu 60 000 eur.

 

Základné informácie o grante

  • oblasti podpory: finančné vzdelávanie a podpora inovatívnych metód vzdelávania     
  • grantová výzva je určená pre všetky typy základných škôl na Slovensku s právnou subjektivitou
  • výška podpory je v rozmedzí 2 000 – 3 000 eur/projekt
  • celková suma na prerozdelenie je 60 000 eur
  • vyhlásenie grantového programu: 1. 4. 2017
  • žiadatelia budú vyrozumení do 15. 6. 2017      
  • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve                      

Realizáciu grantového programu Inovatívna základná škola realizujeme v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis

 

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

Dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť