Čo nasleduje po schválení hypotéky

Proces žiadosti ste úspešne zvládli a hypotekárny úver máte schválený. O tomto schválení a odobrení sa dozviete hneď z dvoch zdrojov – prostredníctvom SMS a kontaktovať vás bude aj poradca z banky. Teraz, ak máte splnené prípadné podmienky banky k čerpaniu úveru, už nič nebráni tomu, aby vám previedli peniaze z úveru na účet predávajúceho, uvedený v kúpnej zmluve.

Istota pre obe strany

Bežne idú peniaze z hypotéky priamo predávajúcemu, sú však aj prípady, keď je možné využiť vinkuláciu prostriedkov.

Vinkulácia je proces, ktorý banka používa v komplikovanejších prípadoch. Je to vlastne prostriedok istoty – ako pre kupujúceho, že sa stane majiteľom nehnuteľnosti, tak aj pre predávajúceho, že dostane svoje peniaze.

Funguje to tak, že na účte klienta sa vytvorí rezervácia a financie banka prevedie predávajúcemu až po splnení určitých podmienok. Napríklad tej, že kupujúci sa stane vlastníkom nehnuteľnosti. Garantom tejto služby je samotná banka a klient za ňu musí uhradiť poplatok.

Soňa Sláviková

Senior product manager
Slovenská sporiteľňa