Výber správnej fixácie úroku je kľúčový

Výšku úrokovej sadzby si môžete zaistiť na niekoľko rokov dopredu vďaka dlhšej fixácii.

Výšku úrokovej sadzby si môžete zaistiť na niekoľko rokov dopredu vďaka dlhšej fixácii.

Čo je úroková sadzba a od čoho závisí?

Zjednodušene povedané, úroková sadzba predstavuje cenu hypotéky. Vyjadruje sa v percentách. Pre každého je zaujímavé získať hypotéku s čo najnižším možným úrokom, pretože práve vtedy za požičané peniaze zaplatíme banke najmenej a splátka našej hypotéky bude nižšia.

Úroková sadzba, ktorú si pri hypotéke dohodnete, však zohľadňuje cenu peňazí v čase, keď ste hypotéku uzavreli. Ak si teda beriete hypotéku napríklad na 30 rokov, neznamená to, že rovnaká úroková sadzba bude platiť aj po desiatich, pätnástich či dvadsiatich rokoch.

Na výšku úrokovej miery totiž vplýva viacero faktorov, najmä situácia na trhu. Aj na peniaze totiž vplývajú trhové faktory a pokiaľ začne cena peňazí stúpať, banka to zohľadní. Napríklad aj vo výške hypotekárneho úroku, čo pocítite na vyššej mesačnej splátke hypotéky.

Na Slovensku sme boli niekoľko rokov svedkami kontinuálneho poklesu a dlhodobo nízkych úrokových sadzieb. Kým v roku 2007 bola priemerná výška úrokovej miery viac ako 6 %, v roku 2021 roku bolo bežné získať hypotéku s úrokom pod 1 %. Na jar 2022 začali úrokové sadzby rásť. V marci 2023 sa dostali na úroveň okolo 4 % a ďalší rast nie je výlučený.

Aktuálne hodnoty úrokových sadzieb zohľadňujú situáciu na medzibankovom trhu, ako aj kroky Európskej centrálnej banky v oblasti inflácie. Tie ovplyvňujú cenu úverov na bývanie pre nové aj refixujúce hypotéky – to sú hypotéky, ktorým skončila fixácia úrokovej sadzby na dohodnuté obdobie (napríklad 3 alebo 5 rokov).

Ak vaša hypotéka práve refixuje a nastavenie fixácie na rovnakú dĺžku vám už nevyhovuje, môžete banku požiadať o inú dĺžku fixácie – každá fixácia môže mať inú výšku úrokovej sadzby o pre vás znamená inú výšku mesačnej splátky.

Výšku úrokovej sadzby a jej vplyv na mesačnú splátku hypotéky pri voľbe dlhšej či kratšej fixácie si môžete vypočítať v našej hypotekárnej kalkulačke.

Ako si vybrať dĺžku fixácie?

V čase rastúcich sadzieb voľte kratšie doby fixácie, napríklad 3 roky. Ak plánujete úver splatiť v krátkom časovom období, napríklad z výnosu predaja nehnuteľnosti, môžete zvážiť aj najkratšiu fixáciu na 1 rok.

Dlhšie fixácie je výhodné zvoliť, ak by sadzby na trhu opäť klesali.

Čo je úroková sadzba a od čoho závisí?

Zjednodušene povedané, úroková sadzba predstavuje cenu hypotéky. Vyjadruje sa v percentách. Pre každého je zaujímavé získať hypotéku s čo najnižším možným úrokom, pretože práve vtedy za požičané peniaze zaplatíme banke najmenej a splátka našej hypotéky bude nižšia.

Úroková sadzba, ktorú si pri hypotéke dohodnete, však zohľadňuje cenu peňazí v čase, keď ste hypotéku uzavreli. Ak si teda beriete hypotéku napríklad na 30 rokov, neznamená to, že rovnaká úroková sadzba bude platiť aj po desiatich, pätnástich či dvadsiatich rokoch.

Na výšku úrokovej miery totiž vplýva viacero faktorov, najmä situácia na trhu. Aj na peniaze totiž vplývajú trhové faktory a pokiaľ začne cena peňazí stúpať, banka to zohľadní. Napríklad aj vo výške hypotekárneho úroku, čo pocítite na vyššej mesačnej splátke hypotéky.

Na Slovensku sme boli niekoľko rokov svedkami kontinuálneho poklesu a dlhodobo nízkych úrokových sadzieb. Kým v roku 2007 bola priemerná výška úrokovej miery viac ako 6 %, v roku 2021 roku bolo bežné získať hypotéku s úrokom pod 1 %. Na jar 2022 začali úrokové sadzby rásť. V marci 2023 sa dostali na úroveň okolo 4 % a ďalší rast nie je výlučený.

Aktuálne hodnoty úrokových sadzieb zohľadňujú situáciu na medzibankovom trhu, ako aj kroky Európskej centrálnej banky v oblasti inflácie. Tie ovplyvňujú cenu úverov na bývanie pre nové aj refixujúce hypotéky – to sú hypotéky, ktorým skončila fixácia úrokovej sadzby na dohodnuté obdobie (napríklad 3 alebo 5 rokov).

Ak vaša hypotéka práve refixuje a nastavenie fixácie na rovnakú dĺžku vám už nevyhovuje, môžete banku požiadať o inú dĺžku fixácie – každá fixácia môže mať inú výšku úrokovej sadzby o pre vás znamená inú výšku mesačnej splátky.

Výšku úrokovej sadzby a jej vplyv na mesačnú splátku hypotéky pri voľbe dlhšej či kratšej fixácie si môžete vypočítať v našej hypotekárnej kalkulačke.

Ako si vybrať dĺžku fixácie?

V čase rastúcich sadzieb voľte kratšie doby fixácie, napríklad 3 roky. Ak plánujete úver splatiť v krátkom časovom období, napríklad z výnosu predaja nehnuteľnosti, môžete zvážiť aj najkratšiu fixáciu na 1 rok.

Dlhšie fixácie je výhodné zvoliť, ak by sadzby na trhu opäť klesali.

Vypočítajte si, koľko vám požičiame na nové bývanie