Hypotéka bez prekážok –
pre mladých


Úver na bývanie s možnosťou získania daňového bonusu.

Hypotéka bez prekážok – pre mladých


Úver na bývanie s možnosťou získania daňového bonusu.

Podmienky a uplatnenie daňového bonusu

Po 1. 1. 2018 zavádza štát možnosť získania 400 eurového daňového bonusu, ktorý si klient môže uplatniť v daňovom priznaní prvýkrát za ukončený kalendárny rok 2018.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavíme bezplatne, automaticky ku každému úveru, ktorý splní podmienky veku a účelu pre uplatnenie bonusu, a zašleme poštou na vašu korešpondenčnú adresu.

Nezabudnite vyhodnotiť podmienky, najmä svoj ročný hrubý príjem, na získanie bonusu a nárok na bonus si uplatniť v daňovom priznaní.

Podmienky k získaniu daňového bonusu

1

Zmluva o úvere na bývanie

2

Vek 18 až 35 rokov a výška príjmu do zákonom stanovenej výšky

3

Nehnuteľnosť musíte mať na Slovensku a musí byť určená na bývanie

4

Daňový bonus si môžete uplatniť prvý krát za ukončený rok 2018 vo výške 50 % zo sumy úrokov zaplatených za kalendárny rok – maximálne 400 eur ročne počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru. Výška úveru s nárokom na daňový bonus je maximálne 50 000 eur (úver môže byť vyšší, bonus sa však bude týkať úrokov z maximálnej sumy).

Ako sa dozviem viac?

Súvisiace produkty