Šikovné investičné sporenie

Výhodná kombinácia sporenia na účte a investovania do podielových fondov:

 • pravidelné mesačné sporenie už od 20 eur
 • nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii
 • zaujímavejší výnos pri dlhodobom sporení

Výhody šikovného investičného sporenia

 • šikovné investičné sporenie pomôže pokryť všetky vaše potreby:
  • krátkodobé – stále dostupná krátkodobá rezerva,
  • strednodobé – na dovolenku, svadbu, promócie či nákupy,
  • dlhodobé – na štúdium alebo dôchodok,
 • stačí si určiť koľko chcete pravidelne sporiť od 20 do 1000 eur,
 • potom určíte výšku cieľovej sumy od 200 do 5000 eur, ktorú si chcete, nasporiť a mať na Účte šikovného sporenia vždy k dispozícii.
 • na základe vašich potrieb bude sporenie rozdelené do 3 zložiek:
  • Účet šikovného sporenia – s mesačnými úrokmi a peniazmi kedykoľvek poruke,
  • SPORO Eurový dlhopisový fond – stabilné strednodobé zhodnocovanie bez akciových investícií,
  • SPORO Aktívne portfólio – investovanie s rastovým potenciálom.
Viac informácií

Pôžička na čokoľvek


So Šikovným investičným sporením môžete získať nižšie úroky na úveroch.

 • lepší úrok o 0,1 % / 0,2 % ročne na účte šikovného sporenia pri využití programu Výhodný súčet,
 • bez vstupných poplatkov,
 • jednoduchá a bezplatná zmena výšky sporenia podľa aktuálnej situácie,
 • našetrené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii,
 • môžete neustále zhodnocovať svoju investíciu,

Čo potrebujete k založeniu sporenia?

 • podmienkou založenia je otvorený bežný účet a občiansky preukaz.

Upozornenie:

Podielové fondy SPORO Eurový dlhopisový fond a SPORO Aktívne portfólio spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Viac informácií

Kalkulačka

Kalkulačka šikovného investičného sporenia

Suma investícií za celé obdobie

Učet šikovného sporenia

SPORO Eurový dlhopisový fond

SPORO Aktívne portfólio

Šikovné investičné sporenie

Podielové fondy SPORO Eurový dlhopisový fond a SPORO Aktívne portfólio spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Súvisiace produkty

Počet nájdených produktov:

Ľutujeme, pre zvolenú oblasť sme nenašli žiaden produkt. Prosím, opakujte hľadanie.