Hypotekárne záložne listy 2027

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 27. júla 2007,
  • Dátum splatnosti emisie: 27. júla 2027,
  • Výnos: 4,95 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 27. júlu bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 66 387,84 EUR,
  • ISIN: SK4120005505 séria 01.

Registračný dokument zo dňa 30. augusta 2007 schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK- 2442/2007-PLP zo dňa 6. septembra 2007, Súhrnný dokument zo dňa 3. septembra 2007 a Opis cenných papierov zo dňa 3. septembra 2007, schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK-2489/2007-PLP zo dňa 12. septembra 2007, tvoria Prospekt cenného papiera a sú bezplatne prístupné v písomnej forme odo dňa 24. septembra 2007 v sídle emitenta a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.