Poistenie ŽIVOT

Zabezpečte seba a svoju rodinu:

  • kapitálové investičné poistenie
  • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia
  • prispôsobenie parametrov poistenia aktuálnym životným potrebám

Výhody Poistenia ŽIVOT

  • moderná flexibilná kombinácia kapitálového a investičného poistenia pre dospelých a deti,
  • poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin alebo dožitie sa konca poistnej doby,
  • garantované poistné sumy s dodatočným zhodnotením,
  • mimoriadne vklady a výbery už od 150 eur,
  • uzatvorenie poistenia pre dieťa aj bez jeho prítomnosti a bez zákonného zástupcu.

Možnosti pripoistenia:

  • úmrtie zapríčinené úrazom,
  • trvalé následky úrazu,
  • závažné ochorenie,
  • zlomeniny,
  • hospitalizácia z úrazu,
  • hospitalizácia z choroby,
  • poistenie všetkých detí na trvalé následky a závažné ochorenia.

Čo vám poistenie prinesie:

  • poistnú ochranu počas celej doby,
  • garantované poistné sumy + dodatočné zhodnotenie,
  • mimoriadne výnosy z investičnej časti,
  • vernostný bonus na konci poistnej doby,
  • poistné plnenie vyplatené vami určenej osobe do 15 dní od ukončenia šetrenia, poistnej udalosti a bez ďalších poplatkov.

Podmienky Poistenia ŽIVOT

Poistenie je určené pre deti aj dospelých.

Vstupný vek:

  • pri bežne platenom poistnom od 0 do 60 rokov,
  • pri jednorazovo zaplatenom poistnom od 0 do 80 rokov.

Minimálna poistná doba:

  • pri bežne platenom poistnom 10 rokov,
  • pri jednorázovo zaplatenom poistnom 5 rokov.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť