Poistenie ŽIVOT


Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • široký výber pripoistení
 • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor)
 • prispôsobenie poistenia vašim aktuálnym životným potrebám
 • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia


Poistenie ŽIVOT


Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • široký výber pripoistení
 • exkluzívne zdravotné
  asistenčné služby (eDoctor)
 • prispôsobenie poistenia
  vašim aktuálnym
  životným potrebám
 • možnosť vyšších výnosov
  z investičnej časti poistenia

Poistenie ŽIVOT

Zabezpečte seba a svoju rodinu.

Minimálne pravidelné poistné od 20 € mesačne

Jednorazové poistné
2 000 €

Vek
do 80 rokov

Výhody Poistenia ŽIVOT

 • moderná flexibilná kombinácia kapitálového a investičného poistenia pre dospelých a deti,
 • poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin alebo dožitie sa konca poistnej doby,
 • garantované poistné sumy s dodatočným zhodnotením,
 • mimoriadne vklady a výbery už od 150 eur,
 • uzatvorenie poistenia pre dieťa aj bez jeho prítomnosti a bez zákonného zástupcu,
 • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor) – automaticky pre každú zmluvu,
 • príspevok na dentálnu hygienu 250 eur ako benefit k pripoisteniu závažných ochorení dospelého s minimálnou poistnou sumou 15 000 eur.

Možnosti pripoistenia:

 • úmrtie zapríčinené úrazom,
 • trvalé následky úrazu,
 • závažné ochorenie,
 • zlomeniny,
 • hospitalizácia z úrazu,
 • hospitalizácia z choroby,
 • invalidita nad 70 % ako následok úrazu alebo choroby,
 • invalidita nad 40 % čiastočná aj plná ako dôsledok úrazu alebo choroby,
 • čas nevyhnutného liečenia po úraze,
 • poistenie všetkých detí na trvalé následky a závažné ochorenia.

Čo vám poistenie prinesie:

 • poistnú ochranu počas celej doby,
 • garantované poistné sumy + dodatočné zhodnotenie,
 • mimoriadne výnosy z investičnej časti,
 • vernostný bonus na konci poistnej doby,
 • poistné plnenie vyplatené vami určenej osobe do 15 dní od ukončenia šetrenia, poistnej udalosti a bez ďalších poplatkov.

Podmienky Poistenia ŽIVOT

Poistenie je určené pre deti aj dospelých.

Vstupný vek:

 • pri bežne platenom poistnom od 0 do 60 rokov,
 • pri jednorazovo zaplatenom poistnom od 0 do 80 rokov.

Minimálna poistná doba:

 • pri bežne platenom poistnom 10 rokov,
 • pri jednorázovo zaplatenom poistnom 5 rokov.

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)

Starostlivosť o zdravie je dnes najvyššia priorita. Preto vám prinášame balík služieb zdravotnej asistencie, v rámci ktorých môžete napríklad využiť lekára na telefóne, objednať sa k špecialistovi, nechať si vypracovať tzv. druhý lekársky názor od zahraničných odborníkov či využiť exkluzívnu molekulárnu diagnostiku pre onkologických pacientov. Nikam pritom nemusíte chodiť, všetko vybavíte moderne, pohodlne a bezpečne z pohodlia svojho domova.

Lekár na telefóne

Druhý lekársky názor

Personalizovaná onkológia

COVID-19 poradňa

Slovenskí lekári špecialisti

Platforma mentálneho zdravia

Asistenčné služby (eDoctor) sú dostupné pre poistné zmluvy ŽIVOT a Pohrebné poistenie uzatvorené od 1. augusta 2021 od spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP v spolupráci so spoločnosťou Global Assistance, a.s.

Služby sú pre klientov Slovenskej sporiteľne dostupné na linke spoločnosti Global Assistance +421 268 202 062 alebo mailom na global@globalassistance.sk.

Máte záujem o poistenie?

Telefonicky

Prosím, zanechajte nám svoje údaje
a my vám zavoláme.


 

V pobočke

Dohodnite si stretnutie
v niektorej z našich pobočiek.

Dôležité dokumenty