Poistenie ŽIVOT


Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • široký výber pripoistení
 • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor)
 • prispôsobenie poistenia vašim aktuálnym životným potrebám
 • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia

Poistenie ŽIVOT


Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • široký výber pripoistení
 • exkluzívne zdravotné
  asistenčné služby (eDoctor)
 • prispôsobenie poistenia
  vašim aktuálnym
  životným potrebám
 • možnosť vyšších výnosov
  z investičnej časti poistenia

Výhody Poistenia ŽIVOT

Podmienky Poistenia ŽIVOT

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)