Poistenie ŽIVOT

Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • kapitálové investičné poistenie
 • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia
 • prispôsobenie parametrov poistenia aktuálnym životným potrebám

Poistenie ŽIVOT

Zabezpečte seba a svoju rodinu:

 • kapitálové investičné poistenie
 • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia
 • prispôsobenie parametrov poistenia aktuálnym životným potrebám

Výhody Poistenia ŽIVOT

 • moderná flexibilná kombinácia kapitálového a investičného poistenia pre dospelých a deti,
 • poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin alebo dožitie sa konca poistnej doby,
 • garantované poistné sumy s dodatočným zhodnotením,
 • mimoriadne vklady a výbery už od 150 eur,
 • uzatvorenie poistenia pre dieťa aj bez jeho prítomnosti a bez zákonného zástupcu.

Možnosti pripoistenia:

 • úmrtie zapríčinené úrazom,
 • trvalé následky úrazu,
 • závažné ochorenie,
 • zlomeniny,
 • hospitalizácia z úrazu,
 • hospitalizácia z choroby,
 • invalidita nad 70 % ako následok úrazu alebo choroby,
 • čas nevyhnutného liečenia po úraze,
 • poistenie všetkých detí na trvalé následky a závažné ochorenia.

Čo vám poistenie prinesie:

 • poistnú ochranu počas celej doby,
 • garantované poistné sumy + dodatočné zhodnotenie,
 • mimoriadne výnosy z investičnej časti,
 • vernostný bonus na konci poistnej doby,
 • poistné plnenie vyplatené vami určenej osobe do 15 dní od ukončenia šetrenia, poistnej udalosti a bez ďalších poplatkov.

Podmienky Poistenia ŽIVOT

Poistenie je určené pre deti aj dospelých.

Vstupný vek:

 • pri bežne platenom poistnom od 0 do 60 rokov,
 • pri jednorazovo zaplatenom poistnom od 0 do 80 rokov.

Minimálna poistná doba:

 • pri bežne platenom poistnom 10 rokov,
 • pri jednorázovo zaplatenom poistnom 5 rokov.