Poistenie ŽIVOT

Zabezpečte seba a svoju rodinu

 • kapitálové investičné poistenie
 • možnosť vyšších výnosov z investičnej časti poistenia
 • prispôsobenie parametrov poistenia aktuálnym životným potrebám

Výhody Poistenia ŽIVOT

 • moderná flexibilná kombinácia kapitálového a investičného poistenia pre dospelých a deti
 • poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin alebo dožitie sa konca poistnej doby
 • garantované poistné sumy s dodatočným zhodnotením
 • mimoriadne vklady a výbery už od 150 eur
 • uzatvorenie poistenia pre dieťa aj bez jeho prítomnosti a bez zákonného zástupcu

Možnosti pripoistenia

 • úmrtie zapríčinené úrazom
 • trvalé následky úrazu
 • závažné ochorenie
 • zlomeniny
 • hospitalizácia z úrazu
 • hospitalizácia z choroby
 • poistenie všetkých detí na trvalé následky a závažné ochorenia

Čo vám poistenie prinesie

 • poistnú ochranu počas celej doby
 • garantované poistné sumy + dodatočné zhodnotenie
 • mimoriadne výnosy z investičnej časti
 • vernostný bonus na konci poistnej doby
 • poistné plnenie vyplatené vami určenej osobe do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti a bez ďalších poplatkov
Viac informácií

Podmienky Poistenia ŽIVOT

Poistenie je určené pre deti aj dospelých.

Vstupný vek

 • pri bežne platenom poistnom od 0 do 60 rokov
 • pri jednorazovo zaplatenom poistnom od 0 do 80 rokov

Minimálna poistná doba

 • pri bežne platenom poistnom 10 rokov
 • pri jednorázovo zaplatenom poistnom 5 rokov
Viac informácií