Poistenie nehnuteľnosti


Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo spolu s úverom
 • poistenie splácate spolu s úverovou splátkou
 • poskytujeme predbežné krytie, v prípade neskoršieho
  načerpania úveru (max. do 6 mesiacov)

Výhody poistenia

 • poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • v prípade bytu sú poistené vnútorné priečky a stavebné súčasti (napr. dobudované majiteľom na vlastné náklady)
 • garáž aj na inej adrese rizika ako hlavná budova
 • krytie stavebného materiálu určeného k údržbe a drobných stavebných mechanizmov
 • s budovou sú automaticky kryté aj stavebné súčasti a príslušenstvo budovy (napr. okná, dvere, maľby stien, tapety, vstavaný nábytok)

Čo poistenie obsahuje

Združené živelné riziká - požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku, atmosférické zrážky, búrlivý vietor  a iné.

Ďalšie riziká – vandalizmus, sprejerstvo, krádež alebo lúpež, skrat elektromotorov slúžiacich k prevádzke poistenej budovy, spätné vystúpenie vody a iné.

Poistenie okrem iného kryje aj - znehodnotenie stavebného pozemku po zosuve pôdy alebo nestabilite podložia, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy na riziká združený živel, ploty a ohradové múry / nie oporné 

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu?

 • non-stop Centrálny dispečing škôd 0850 200 200, 
 • zo zahraničia +421 2 57 281 670
 • alebo nahláste škodu online cez www.koop.sk

Mohlo by vás zaujímať

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť