Poistenie majetku DOMOV


Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo v jednej zmluve spolu s úverom
 • nemusíte chodiť do poisťovne ani riešiť osobitne vinkuláciu, všetko pohodlne
  vybavíte v pobočke banky
 • poplatok za poistenie platíte spolu so splátkou úveru
 • kombinácia poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu zabezpečí
  komplexné poistenie vášho domova
 • poskytuje predbežné krytie na poistenie nehnuteľnosti max. do 6 mesiacov

Poistenie majetku DOMOV


Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo v jednej zmluve spolu s úverom
 • nemusíte chodiť do poisťovne ani riešiť osobitne vinkuláciu, všetko pohodlne
  vybavíte v pobočke banky
 • poplatok za poistenie platíte spolu so splátkou úveru
 • kombinácia poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu zabezpečí
  komplexné poistenie vášho domova
 • poskytuje predbežné krytie na poistenie nehnuteľnosti max. do 6 mesiacov

Výhody poistenia

Poistenie DOMOV vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádeže. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti predstavuje komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením.

Poistenie DOMOV vám pomôže v prípade náročných situácií ako sú živelné udalosti, či krádeže. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti predstavuje komplexný balík ochrany vášho domova zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením.

Nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti chráni rodinný dom, byt, rekreačný dom a vedľajšiu budovu (garáž, hospodárska budova):

 • v prípade bytu sú poistené vnútorné priečky a stavebné súčasti (napr. dobudované majiteľom na vlastné náklady),
 • garáž aj na inej adrese rizika ako hlavná budova,
 • krytie stavebného materiálu určeného k údržbe a drobných stavebných mechanizmov,
 • s budovou sú automaticky kryté aj stavebné súčasti a príslušenstvo budovy (napr. okná, dvere, maľby stien, tapety, vstavaný nábytok),
 • poškodenie budovy pri vlámaní,
 • automaticky zodpovednosť za škodu s územnou platnosťou Európa.

Nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti chráni rodinný dom, byt, rekreačný dom a vedľajšiu budovu (garáž, hospodárska budova):

 • v prípade bytu sú poistené vnútorné priečky a stavebné súčasti (napr. dobudované majiteľom na vlastné náklady),
 • garáž aj na inej adrese rizika ako hlavná budova,
 • krytie stavebného materiálu určeného k údržbe a drobných stavebných mechanizmov,
 • s budovou sú automaticky kryté aj stavebné súčasti a príslušenstvo budovy (napr. okná, dvere, maľby stien, tapety, vstavaný nábytok),
 • poškodenie budovy pri vlámaní,
 • automaticky zodpovednosť za škodu s územnou platnosťou Európa.

Domácnosť

Poistenie domácnosti chráni vnútorné vybavenie vášho domova, ako sú všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby:

 • spoluúčasť 0 eur,
 • poistenie práčky sa vzťahuje na „pokazenie z akýchkoľvek príčin“,
 • poistenie domácnosti aj na adrese prechodného bydliska,
 • v prípade sťahovania sú poistením kryté obidve domácnosti,
 • predĺžená záruka elektrospotrebičov až do 48 mesiacov,
 • poistenie batožiny (krádež z batožinového priestoru motorového vozidla),
 • záchrana dát,
 • automaticky zodpovednosť za škodu s územnou platnosťou Európa.

Domácnosť

Poistenie domácnosti chráni vnútorné vybavenie vášho domova, ako sú všetky hnuteľné zariadenia a veci osobnej potreby:

 • spoluúčasť 0 eur,
 • poistenie práčky sa vzťahuje na „pokazenie z akýchkoľvek príčin“,
 • poistenie domácnosti aj na adrese prechodného bydliska,
 • v prípade sťahovania sú poistením kryté obidve domácnosti,
 • predĺžená záruka elektrospotrebičov až do 48 mesiacov,
 • poistenie batožiny (krádež z batožinového priestoru motorového vozidla),
 • záchrana dát,
 • automaticky zodpovednosť za škodu s územnou platnosťou Európa.

Čo poistenie majetku DOMOV obsahuje?

Združené živelné riziká – požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku a iné.

Ďalšie riziká – atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež alebo lúpež, sprejerstvo, benefit OBNOVA (výplata paušálnej sumy v prípade škody na majetku vo výške nad 75 % z PS), zodpovednosť za škodu, predpätie/podpätie, spätné vystúpenie vody, skrat elektromotorov a iné.

Okrem iného kryje aj:

 • v rámci poistenia nehnuteľnosti súbor vedľajších budov a ostatných stavieb automaticky krytý v základnom poistení nehnuteľnosti (bazén, sauna, altánok, studňa, čistička, solárne panely, oplotenie a pod.); znehodnotenie stavebného pozemku po zosuve pôdy alebo nestabilite podložia, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy na riziká združený živel; ploty a ohradové múry/nie oporné; spätné vystúpenie vody; búrlivý vietor,
 • v rámci poistenia domácnosti poistenie domácnosti na adrese prechodného bydliska pre všetkých členov domácnosti (napr. internát, ubytovňa, prenájom) s územnou platnosťou SR; poškodenie/zničenie skla; záhradný nábytok, hojdačky, trampolíny, prenosné záhradné krby (veci na voľnom priestranstve)

Združené živelné riziká – požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, povodeň a záplava, víchrica a krupobitie, zosuv pôdy, vodovodné škody, náraz dopravného prostriedku a iné.

Ďalšie riziká – atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež alebo lúpež, sprejerstvo, benefit OBNOVA (výplata paušálnej sumy v prípade škody na majetku vo výške nad 75 % z PS), zodpovednosť za škodu, predpätie/podpätie, spätné vystúpenie vody, skrat elektromotorov a iné.

Okrem iného kryje aj:

 • v rámci poistenia nehnuteľnosti súbor vedľajších budov a ostatných stavieb automaticky krytý v základnom poistení nehnuteľnosti (bazén, sauna, altánok, studňa, čistička, solárne panely, oplotenie a pod.); znehodnotenie stavebného pozemku po zosuve pôdy alebo nestabilite podložia, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy na riziká združený živel; ploty a ohradové múry/nie oporné; spätné vystúpenie vody; búrlivý vietor,
 • v rámci poistenia domácnosti poistenie domácnosti na adrese prechodného bydliska pre všetkých členov domácnosti (napr. internát, ubytovňa, prenájom) s územnou platnosťou SR; poškodenie/zničenie skla; záhradný nábytok, hojdačky, trampolíny, prenosné záhradné krby (veci na voľnom priestranstve)

Máte záujem o poistenie k vášmu úveru?

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie na presný čas.

Ako nahlásiť škodu?

 • v pracovné dni od 7.00 do 19.00 h – Centrálny dispečing škôd 0850 200 200, 
 • zo zahraničia +421 2 572 999 83,
 • alebo nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk.

 

Asistenčné služby

K poisteniu DOMOV získate nonstop asistenčné služby zadarmo.

Asistenčné služby vám pomôžu v prípade:

 • zablokovania vstupných dverí, pri strate alebo zalomení kľúča,
 • ak je váš byt či dom pre poistnú udalosť neobývateľný,
 • ak sa u vás doma objaví nežiadúci hmyz alebo iné živočíchy.

V prípade potreby využitia asistenčných služieb kontaktujte GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. na telefónnom čísle 18 118, zo zahraničia +421 2 635 322 36.

Po nahlásení škody vás bude do 24 hodín kontaktovať technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Mohlo by vás zaujímať

Dôležité dokumenty