Poistenie majetku DOMOV


Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo v jednej zmluve spolu s úverom
 • nemusíte chodiť do poisťovne ani riešiť osobitne vinkuláciu, všetko pohodlne
  vybavíte v pobočke banky
 • poplatok za poistenie platíte spolu so splátkou úveru
 • kombinácia poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu zabezpečí
  komplexné poistenie vášho domova
 • poskytuje predbežné krytie na poistenie nehnuteľnosti max. do 6 mesiacov

Poistenie majetku DOMOV


Ochráňte majetok pred náhodnými udalosťami

 • poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo v jednej zmluve spolu s úverom
 • nemusíte chodiť do poisťovne ani riešiť osobitne vinkuláciu, všetko pohodlne
  vybavíte v pobočke banky
 • poplatok za poistenie platíte spolu so splátkou úveru
 • kombinácia poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu zabezpečí
  komplexné poistenie vášho domova
 • poskytuje predbežné krytie na poistenie nehnuteľnosti max. do 6 mesiacov

Výhody poistenia

Čo poistenie majetku DOMOV obsahuje?

Máte záujem o poistenie k vášmu úveru?

Ako nahlásiť škodu?

Asistenčné služby

Mohlo by vás zaujímať

Dôležité dokumenty