Zistím dôvody zamietnutia mojej žiadosti?

V prípade, ak boli dôvodom zamietnutia žiadosti negatívne informácie z Úverového registra alebo negatívne informácie zo Sociálnej poisťovne, tak uvedené dôvody banka klientovi odkomunikuje.