Budem zodpovedný/á za zaúčtovanie bezkontaktnej platby, ak bude moja karta ukradnutá alebo ju stratím, keďže sa vo väčšine prípadov nevyžaduje zadanie PIN?

Zodpovednosť držiteľa karty v súvislosti s bezkontaktnými platbami sa posudzuje rovnako ako pri kontaktnej transakcii. V prípade preukázaného zneužitia, naša banka garantuje vrátenie celej zneužitej sumy.