Zabezpečte svoje mobilné zariadenie.

Ak aktívne pristupujete k správe svojich peňazí prostredníctvom mobilného prístupu (mobilný telefón, tablet a pod.), je rovnako dôležité dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Preto chráňte svoje zariadenie a údaje v ňom, aby sa k nim nemohla dostať nepovolaná osoba.

Chráňte svoje mobilné zariadenie

Prvým krokom k mobilnej bezpečnosti je uvedomiť si, že bezpečnosť vášho mobilného zariadenia je rovnako dôležitá ako v prípade počítača. Zabráňte nepovolenej osobe dostať sa k vášmu zariadeniu, aplikáciám, a teda aj k vašim účtom a peniazom.

Nepožičiavajte mobilné zariadenie cudzím ľuďom a nenechávajte ho bez dozoru.

Dodržiavajte bezpečnostné zásady a pravidlá platné aj pre počítače.

Udržiavajte svoje mobilné zariadenie v aktualizovanom a bezpečnom stave (operačný systém a aplikácie).

Neinštalujte si do mobilných zariadení neoverené a nedôveryhodné aplikácie. Na komunikáciu s bankou používajte len aplikácie, ktoré banka odporúča na svojej stránke Easybanking.

Prístupové údaje k službám elektronického bankovníctva si neukladajte do mobilného zariadenia.

Poznajte IMEI číslo svojho telefónu (voľba *#06#) a odložte si ho na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia alebo straty zariadenia budete toto číslo potrebovať na zablokovanie mobilného zariadenia u operátora.