Z akých poistných súm si môže klient vybrať pri bežne platenom poistnom?

Klient si môže vybrať nasledovné poistné sumy:
2 000 eur, 3 000 eur, 5 000 eur, 7 500 eur alebo 10 000 eur.