Vzťahuje sa poistenie OVAK aj na služobné veci?

Áno, vzťahuje sa aj na stratu alebo odcudzenie služobných vecí, ktoré boli zverené poistenému zamestnávateľom