Vzťahuje sa poistenie OVAK aj na služobné veci?

Áno, vzťahuje sa aj na stratu alebo odcudzenie služobných vecí, ktoré boli zverené poistenému zamestnávateľom

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť