Vzťahuje sa poistenie OVAK aj na držiteľov karty k bežnému účtu?

Nie, poistenie sa vzťahuje len na majiteľa bežného účtu. V prípade kreditnej karty sa vzťahuje na držiteľa hlavnej karty.