Vznikol požiar v dôsledku nesprávnej údržby komína?

Nepodceňujte revíziu komína. Pravidelne sa stretávame s rôznymi škodami; od zadymených miestností, cez poškodenie zariadenia domácnosti, až po výbuchy či rozsiahle požiare s deštrukciou celej nehnuteľnosti. Pokiaľ dôjde k požiaru v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov alebo komínov, poisťovňa od klienta požaduje dokument o revízii komína alebo záznamy o jeho kontrolách. Pokiaľ škodu požiarom spôsobíte Vašim susedom, musíte mať dojednané poistenie zodpovednosti za škodu.