Praskla vám prívodná hadica od práčky a vytopili ste suseda?

V prípade, ak ste spôsobili škody vytopením vašich susedov, ste za ne zodpovedný. Poisťovňa, ktorá susedovi poistnú udalosť zaplatí, si môže od vás náhradu vymáhať súdnou cestou. Presne pre tento prípad je tu poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti za škody vzniknuté inému.