V ktorej pobočke ma s vkladnou knižkou obslúžite?

Zrušiť vkladnú knižku môžete vo všetkých pobočkách banky. V bezhotovostnej pobočke však viete vkladnú knižku zrušiť len prevodom zostatku vkladu na účet vedený v Slovenskej sporiteľni.

Vklady, výbery a ostatné úkony spojené s vkladnou knižkou vybavíte len vo vybraných pobočkách banky. Pobočky poskytujúce služby spojené s vkladnými knižkami môžete nájsť prostredníctvom vyhľadávača pobočiek po zaškrtnutí výberu “Vkladná knižka”.