Úrokové sadzby na vkladných knižkách sú príliš nízke, ako si môžem výhodnejšie zhodnotiť svoje úspory?

Odporúčame vám navštíviť pobočku banky, kde vám predstavíme Finančný plán, ktorý vám namodeluje optimálne rozloženie a zhodnotenie úspor. Finančný plán si môžete namodelovať aj na našej stránke tu.