Mám zakúpený zájazd a diagnostikovali mi ochorenie COVID-19, v dôsledku čoho musím byť hospitalizovaný. Budem mať preplatené náklady v súvislosti so stornom zájazdu?

Áno, poisťovňa uhradí náklady v dôsledku zrušenia zájazdu pre chorobu poisteného.