Stal sa mi úraz v zahraničí, čo mám robiť?

V prípade, že má klient cestovné poistenie je potrebné nahlásiť poistnú udalosť v Poisťovni Kooperativa. V prípade, že klient nie je poistený, nevieme mu pomôcť.