Situácie, s ktorými sa môžete stretnúť.

Chcete zmeniť prihlasovacie heslo

Urobte to na počítači, ktorý nie je infikovaný vírusom (napr. Trójsky kôň), alebo zmenu uskutočnite telefonicky prostredníctvom služby Klientske centrum.

Dostali ste podozrivý E-mail

Pošlite nám ho aj s prílohami. Pokúsime sa zistiť podrobnosti.

Klikli ste na podvodný odkaz v E-maile

Okamžite skontrolujte svoje zariadenie prostredníctvom aktuálneho antivírusového programu.

Vyplnili ste údaje na podvodnej stránke

Bezodkladne nám to telefonicky oznámte prostredníctvom linky Klientske centrum alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku banky.

Prezradili ste podozrivej osobe údaje o svojom účte

Ihneď volajte na čísla linky Klientske centrum.

Máte zablokované konto do internetbankingu

Požiadajte o nové prihlasovacie heslo.

Zverejnili ste údaje o svojej karte

Odporúčame vám zadať zákaz prostredníctvom linky Klientske centrum.

Máte podozrenie na zneužitie údajov o vašom účte

Oznámte to pracovníkom linky Klientske centrum.

Prišli vám na účet peňažné prostriedky, ktorých pôvod je neznámy

Môže ísť o pranie špinavých peňazí alebo o inú závažnú trestnú činnosť. V tomto prípade je nevyhnutné okamžite volať na linku Klientske centrum.