Mám manželku a dve deti. Kúpim si Rodinný balík. Aké poistné plnenie mi vyplatí poisťovňa, ak sa stane úraz napr. komplikovaná zlomenina viacerých kostí dolnej končatiny, ktorá vyžaduje chirurgický zákrok a úraz by sa stal počas určených prázdnin?

Poisťovňa vám vyplatí:

Poistné plnenie 3 x 50 € x 2 = 300 € z pripoistenia Zlomeniny (viacnásobné plnenie zlomenín)

+

Poistné plnenie 50 % z PS t.j. 500 € x 2 = 1000 € z pripoistenia Chirurgický zákrok.


Poisťovňa celkom z poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie 1300 €.