Prečo niekedy musím zadať PIN alebo vložiť kartu do terminálu aj pri platbách nízkej hodnoty?

Naša banka nastavila výšku maximálneho limitu pre opakované bezkontaktné platby. Pri jeho dosiahnutí je potrebné ako preventívne bezpečnostné opatrenie zadať PIN alebo vykonať štandardnú kontaktnú platbu so zadaním PIN. Po úspešnom overení platby cez PIN  je karta opäť pripravená na bezkontaktné platenie.