Pre koho je George Moneyback určený?

Pre klientov – fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí majú prístup do apky George a sú držiteľmi debetných alebo kreditných platobných kariet.

George Moneyback nie je dostupný cez počítačovú verziu Georgea.

George Moneyback nie je možné využívať na karte Visa Junior a pri všetkých typoch biznisových kariet.