Počas ktorých prázdnin prichádza k dvojnásobnému poistnému plneniu pre deti?

K dvojnásobnému poistnému plneniu prichádza, ak sa poistná udalosť stala v nasledovných časových obdobiach roka:

  • od Veľkého piatka 00:00 hod. do Veľkonočného pondelka 24:00 hod. (Veľká noc),
  • od 1. júla 00:00 hod. do 1. septembra 24:00 hod (Letné prázdniny),
  • od 24. decembra 00:00 hod. do 6. januára 00:00 hod. nasledujúceho kalendárneho roka (obdobie Vianoc).