Poslal/a som peniaze na účet banky mimo EÚ. Kedy budú pripísané?

Banka prevod finančných prostriedkov v mene EUR, v cudzej mene do zahraničia a v cudzej mene do banky so sídlom v SR vykoná v závislosti od meny prevodu.

Štandardný prevod v EUR

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu prvý obchodný deň nasledujúci po dni prijatia platobného príkazu (D+1).

Štandardný prevod v ostatných menách

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu druhý obchodný deň nasledujúci po dni prijatia platobného príkazu (D+2).

Urgentný prevod v CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, HRK, CHF, PLN, RON, USD

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu v obchodný deň prijatia platobného príkazu (D+0).

Urgentný prevod v ostatných menách

Banka zabezpečí prevedenie sumy platobnej operácie na účet banky príjemcu prvý obchodný deň nasledujúci po dni prijatia platobného príkazu (D+1).

Banka urgentné prevody v mene AUD, CNY, HKD, JPY, RUB nevykonáva.

Banka vykonáva cezhraničný platobný styk iba počas pracovných dní (obchodné dni banky).

Všetky ďalšie podmienky pre vykonávanie platobného styku nájdete v dokumente Podmienky vykonávania platobného styku.