Poistenie Život je kapitálové alebo investičné životné poistenie?

Poistenie Život je poistný produkt s kombináciou kapitálovej a investičnej časti. Je len na klientovi, koľko peňažných prostriedkov vloží do kapitálovej a koľko do investičnej časti.