Platia moje bezpečnostné predmety v Georgeovi?

Všetky vaše aktívne bezpečnostné predmety okrem EOK sú k dispozícii aj v Georgeovi.