Overenie serveru banky.

Ak ste si pre prácu v aplikácii zvolili bezpečnostný predmet s vysokým stupňom ochrany –elektronický osobný kľúč, máte možnosť priamo v aplikácii overiť, že komunikujete so serverom ib.slsp.sk.

Postupujte nasledovne:

  • Prihláste sa do Internetbankingu prostredníctvom vášho EOK.
  • Po získaní autorizačného kódu z EOK stlačte na EOK tlačidlo „ENTER“.
  • Na výzvu EOK „ODPOVED“, zadajte do vášho EOK odpoveď z banky (číslo, ktoré vám vráti Internetbanking ako odpoveď servera).
  • Na EOK stlačte „ENTER“. Musí sa vám na EOK objaviť SERVER OK! Ak vám EOK vráti SERVER NOK – zrušte spojenie a prihláste sa ešte raz!