O ktorých druhoch transakcií nezasielame SMS notifikácie?

  • nezrealizované platby kartou,
  • zúčtované poplatky,
  • kartové transakcie: návrat tovaru, prevodný príkaz uskutočnený cez bankomat, offline transakcie – bezkontaktné platby alebo čipové offline platby uhradené cez zariadenie inej banky.

Offline transakcie cez zariadenia Slovenskej sporiteľne sú notifikované s možným časovým oneskorením od vzniku transakcie.