Nefunguje mi karta na platby cez internet. Čo mám robiť?

Niektorí internetoví obchodníci neakceptujú všetky typy kariet. Ak je platba zamietnutá, skontrolujte si najprv v Georgeovi nastavenie limitov pre platby na internete (v mobilnej aplikácii alebo cez web) a tiež aktuálnosť mobilného čísla, ktoré ste banke poskytli.