Nahradí poisťovňa stratu alebo odcudzenie vecí aj v prípade, že k nej príde mimo územia SR?

Áno, poistenie platí po celom svete. Pokiaľ ale príde k odcudzeniu osobných vecí v zahraničí, poisťovni doložíte kópiu dokladu o oznámení udalosti Polícii alebo inému príslušnému orgánu.