Nahradí poisťovňa stratu alebo odcudzenie vecí aj v prípade, že k nej príde mimo územia SR?