Na aký účel sa uzatvára Pohrebné poistenie?

Pohrebné poistenie je určené primárne na zabezpečenie prostriedkov na dôstojnú poslednú rozlúčku.