Musí sa pri Pohrebnom poistení použiť celé poistné plnenie na organizáciu pohrebu?