Musí sa pri Pohrebnom poistení použiť celé poistné plnenie na organizáciu pohrebu?

Nie. Prípadný zostatok finančných prostriedkov zostáva oprávnenej osobe.