Môžem zmeniť výšku mesačnej splátky?

O zvýšenie alebo zníženie je možné požiadať v pobočke banky. Klient za zmenu zmluvných podmienok nič neplatí.