Môžem zmeniť dobu splatnosti spotrebného úveru?

O zmenu doby splatnosti (skrátenie alebo predĺženie celkovej doby splatnosti) je možné požiadať v pobočke banky. Klient za zmenu zmluvných podmienok nič neplatí.