Môžem zaplatiť viac splátok naraz?

V prípade, ak klient plánuje vopred uhradiť viaceré splátky (aby mal istotu ich úhrady v termínoch ich splatnosti), sumu splátok môže zaslať na úverový účet banky, z ktorého si úverovú splátku odpíše v termíne jej splatnosti. Samozrejme, klient môže kedykoľvek uhradiť mimoriadnu splátku.