Môžem zaplatiť viac splátok naraz?

V prípade, ak klient plánuje vopred uhradiť viaceré splátky (aby mal istotu ich úhrady v termínoch ich splatnosti), tak sumu splátok môže zaslať na úverový účet banky, z ktorého si úverovú splátku odpíše v termíne jej splatnosti. Samozrejme klient môže kedykoľvek uhradiť mimoriadnu splátku, ktorá je rovnako ako predčasné splatenie celého úveru bez poplatkov (pre predčasné splatenie a mimoriadne splátky zrealizované do 31. 12. 2022).