Môžem si vybrať peniaze z termínovaného vkladu na Vkladovom účte kedykoľvek?