Môžem si vybrať peniaze z termínovaného vkladu predčasne?

Predčasný výber z termínovaného vkladu, tzn. pred termínom splatnosti nie je možné uskutočniť. Termínovaný vklad sa musí zrušiť.