Môžem si vkladnú knižku nechať na pamiatku?

Vkladná knižka je cenný papier, ktorého emitentom je banka a ukončením zmluvného vzťahu sa stáva majetkom banky.