Môžem mať na sporiacom účte viac disponentov?

Na sporiacom účte si môžete zadať osoby splnomocnené na nakladanie s prostriedkami na účte sporenia (disponentov).