Môžem mať aj viac účtov?

Klient môže mať v našej banke vedených viac účtov.