Môže disponent zadať platobný príkaz?

Platobný príkaz na úhradu môže zadať aj oprávnená osoba (disponent), a to do výšky svojho limitu.