Môže byť v Pohrebnom poistení poistník odlišný od poisteného?

Áno, poistnú zmluvu v tom prípade podpisuje poistník, aj poistený.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť