Môže byť v Pohrebnom poistení poistník odlišný od poisteného?