Manžel sa zranil na dovolenke a jeho stav mu neumožňuje vrátiť sa zo zahraničia domov. Je možné zabezpečiť mu ubytovanie na pár dní, kým bude schopný absolvovať cestu domov?

Ak po nemocničnom pobyte poistený nemôže absolvovať cestu domov (v lekársky odôvodnených prípadoch, prekážky pri doprave a pod.), poisťovňa zabezpečí pre poisteného ubytovanie, max. však 4 noci a uhradí hotelové náklady do výšky 130,00 EUR/noc. Tieto uhradí i pre jedného rodinného príslušníka, ktorý zabezpečuje sprievod poistenému do vlasti.