Mám sumu peňazí a chcem ju naraz investovať.

Dôležité je, na akú dlhú dobu chce klient investovať, aký výnos očakáva, alebo aký je jeho vzťah k riziku. Nápomocným pri výbere je vyplnenie tzv. Investičného dotazníka. Pri investovaní vyššej sumy je vhodné, aby si klient rozložil finančné prostriedky do viacerých fondov – tým dokáže znížiť prípadné riziko pri investovaní.