V prípade, že poistený stratí tašku, v ktorej boli aj slnečné okuliare, kľúče od bytu a doklady, vyplatí mu poisťovňa náklady na znovuobstaranie všetkých týchto vecí?