Kto môže Payme používať a aké podmienky musí klient splniť, aby túto službu mohol používať?

Služba Payme je dostupná iba v apke George. Službu môžu používať všetci klienti, ktorí majú otvorený a aktívny účet v Slovenskej sporiteľni, ktorý umožňuje vytvorenie payme link-u a zároveň aktívnu apku George. Payme link je dostupný pre všetky bežné účty, Sporenie na rezervu a Sporenie pre radosť. Payme link je dostupný pre rovnaké produkty ako QR kód.